Gigadekoltázst villantott Vajna Timi egy szál csipkében!

Brutális!


Előkerült ez a baromira szexi kép Vajna Timiről, amikor még Spanyolországban pihengetett.

Timi a bikini fölé csak ezt a laza csipkeminit vette fel és elképesztően néz ki!

 

#friends

Timea Vajna (@timeavajna) által közzétett fénykép,

 

loading...

Additional Info

Rej­té­lyes kék fény­gömb miatt kap­csol­ták le az űr­ál­lo­más köz­ve­tí­té­sét

Ez már a so­ka­dik al­ka­lom, hogy ami­kor va­lami kü­lö­nös dolog tűnik fel a kép­er­nyő­kön,…

El­árul­ták leg­fél­tet­tebb ­tit­ka­i­kat a ma­gyar sztá­rok!

Így most már min­denki tud­hatja, ho­gyan is csi­nál­ják Ma­gyar­or­szág hí­res­sé­gei! Magyar…

Így viselkednek a lányok az első és a huszadik randin

Különbség az első és a sokadik randi között. Mennyire így van :DÓriási a különbség a legelső randi…

Cic­cio­lina al­kal­man­ként 25 mil­liót keres ha­tal­mas mel­le­i­vel

A por­nó­díva 65 éve­sen sem ülhet tét­le­nül. Nagy szük­sége van a pénzre, ugyanis…