A két férfi életül legnagyobb fogásával készültek a nagy fotózásra! De ekkor váratlan dolog történt! Ettől besírsz!

A két férfi életül legnagyobb fogásával készültek a nagy fotózásra! De ekkor váratlan dolog történt! Ettől besírsz!

Hát ilyet még nem láttunk! A két férfi élete legnagyobb fogásával kezdett pózolni hogy mindezt megörökítsék.

De ekkor váratlan fordulat következett be, és a fotózás elmaradt. Könnyesre fogjátok nevetni a szemeteket.
Ugyan is miután már majdnem elkattant az a bizonyos gép és meg lett volna örökítve a pillanat az egyik férfi kezéből egyszer csak eltűnt a hal! Igen, szó szerint.

 

Additional Info

Semmije sem volt, amikor börtönbe került: milliárdos lett belőle, amikor kiengedték

Jeremy Meeks sorsa nem mindennapi fordulatot vett. Jeremy Meeks mindössze jó külsejének köszönheti…

Az apa minden szombaton felkeltette a lányát, és a fal elé állította. Gonosz dolog, gondolnád, de ha meg tudod, miért tette… (videó)

Ma már a lánya is nagyon hálás érte. Az apa egy holland művész, Frans Hofmeester 16 éven keresztül…

Hi­he­tet­len: pénz nél­kül járja be a vi­lá­got And­rás

Min­den for­télyt meg­ra­gad, hogy csök­kentse az uta­zás költ­sé­geit. Sem­mi­től nem riad vissza…

Rej­té­lyes alag­útra buk­kan­tak a maja pi­ra­mis alatt!

Me­xi­kó­ban, az egy­kori a Pa­len­que vá­ros­ál­lam­ban lévő Fel­ira­tok Temp­loma alatt…